ÖN YÜKLEME ÖDÖMETRE, KONSOLİDASYON


ÖN YÜKLEME ÖDÖMETRE, KONSOLİDASYON
ÖN YÜKLEME ÖDÖMETRE, KONSOLİDASYON


KONSOLİDASYON DENEY SETİ 

 

Su Muhtevası Deney Seti )        
Yük altında yüksek hassasiyet için alüminyum dökümden güçlü bir çerçeve olarak
imal edilmiştir.          
3 adet konsolidasyon çerçevesi özel masasına monteli olarak üretimi yapılmıştır.  
Yük köprü grupları yüksek hassasiyette kendinden hizalanan mafsal yuvalıdır.  
Kiriş 9:1, 10:1 ve 11:1 olmak üzere üç adet yükleme oranı sağlar ve kiriş bölümüne
istenilen miktarda ağırlık asılabilir.      
Slotların max. yükü 150 kg.        
 Oedometre 100 cm2'ye kadar hücreyi kullanabilir.    
 Konsolidayon hücresi, ağırlıklar, dial komparatör saat ile komple set halindedir.